ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER

Mimarlık Fakültesi

 • Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

 • Biyolojik Bilimler Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Matematik Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • İstatistik Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
 • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Mühendislik Fakültesi

 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Mühendislik Bilimleri Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Makina Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • Maden Mühendisliği Bölümü
 • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Arkeometri M.S. (1,2)  Ph.D
 • Bilgisayar Mühendisliği M.S. (1,3)  Ph.D
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi M.S. (1)  Ph.D
 • Biyokimya M.S. (1)  Ph.D
 • Biyoloji M.S. (1)  Ph.D
 • Biyomedikal Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Biyoteknoloji M.S. (1)  Ph.D
 • Bölge Planlama M.C.P. (1)
 • Çevre Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Çevre Yönetimi M.S. (3)
 • Çimento Mühendisliği M.S. (1,2)
 • Deprem Çalışmaları M.S. (1)
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Endüstri Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı M.S. (1)  Ph.D
 • Etkileşim için Tasarım  M.S. (1)
  (ODTÜ-TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı)
 • Fizik M.S. (1)  Ph.D
 • Gıda Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Hidrosistem Mühendisliği M.S. (3)
 • İnşaat Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • İstatistik M.S. (1,2)  Ph.D
 • İş Sağlığı ve Güvenliği M.S. (1,2)
 • Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Teknolojileri M.S. (1)  Ph.D
 • Jeoloji Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Kentsel Tasarım M.C.P. (1)
 • Kimya M.S. (1)  Ph.D
 • Kimya Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Maden Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Makina Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Matematik M.S. (1,2)  Ph.D
 • Mekanik Tasarım ve İmalat M.S. (3)
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Mikro ve Nanoteknoloji M.S. (1)  Ph.D
 • Mimarlık M.ARCH. (1) Ph.D
 • Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri M.S. (1)
  (ODTÜ – TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı)
 • Moleküler Biyoloji  ve Genetik M.S. (1)  Ph.D
 • Mühendislik Bilimleri M.S. (1)  Ph.D
 • Mühendislik Yönetimi M.S. (3)
 • Nörobilim ve Nöroteknoloji Ph.D
  (ODTÜ – Hacettepe Üniversitesi Ortak Doktora Programı)
 • Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi M.S. (1,2)  Ph.D
 • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği M.S. (1)  Ph.D
 • Polimer Bilim ve Teknolojisi M.S. (1)  Ph.D
 • Restorasyon M.S. (1)  Ph.D
 • Şehir Planlama M.C.P. (1)
 • Şehir ve Bölge Planlama Ph.D
 • Yapı Bilimleri M.S. (1)  Ph.D
 • Yapı Mekaniği M.S. (3)
 • Yazılım Mühendisliği M.S. (3)
 • Yer Sistem Bilimleri M.S. (1,2)  Ph.D
 • Yöneylem Araştrması M.S. (1)  Ph.D

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Aile Psikolojisi M.S.(3)
 • Asya Çalışmaları M.S. (2)
 • Avrasya Çalışmaları M.A. (1,2)
 • Avrupa Bütünleşmesi M.S. (3)
 • Avrupa Çalışmaları M.S. (1,2)
 • Beden Eğitimi ve Spor M.S. (1)  Ph.D
 • Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları M.S. (1,2)  Ph.D
 • Bölge Çalışmaları Ph.D
 • Eğitim Bilimleri M.S. (1)  Ph.D
 • Eğitim Programları ve Öğretim M.S. (1)  Ph.D
 • Eğitim Yönetimi ve Planlanması M.S. (1)  Ph.D
 • Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme M.A. (3)
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi M.S. (2)
 • Felsefe M.A. (1)  Ph.D
 • İktisat M.S. (1,2) Ph.D
 • İlköğretim  Ph.D
 • İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi M.S. (1)
 • İngiliz Dili Öğretimi M.A. (1)  Ph.D
 • İngiliz Edebiyatı M.A. (1)  Ph.D
 • İşletme M.B.A. (1,2)  Ph.D
 • Kadın Çalışmaları  M.S. (1,2)
 • Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler M.S. (1,2) Ph.D
 • Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları M.S. (1,2)
 • Medya ve Kültürel Çalışmalar M.S. (1,2,3)
 • Mimarlık Tarihi M.A. (1)  Ph.D
 • Okul Öncesi Eğitimi M.S. (1)
 • Orta Doğu Araştırmaları M.S. (1,2)
 • Psikoloji M.S. (1)  Ph.D
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık M.S. (1)  Ph.D
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi M.S. (1)  Ph.D
 • Sosyal Antropoloji M.S. (1)
 • Sosyal Bilimler (Türk-Alman) M.A. (2)
  (ODTÜ-Humboldt Çift Diploma Programı)
 • Sosyal Politika M.S. (1,2)
 • Sosyoloji M.S. (1,2) Ph.D
 • Tarih M.A. (1)  Ph.D
 • Uluslararası İlişkiler M.S. (1,3)  Ph.D
 • Uygulamalı Etik M.S. (3)
 • Yerleşim Arkeolojisi M.S. (1)  Ph.D
 • Yöneticiler için İşletmecilik M.B.A. (3)

Deniz Bilimleri Enstitüsü

 • Deniz Bilim (Oşinografi) M.S. (1)  Ph.D
 • Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık M.S. (1)  Ph.D
 • Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği M.S. (1)  Ph.D

Enformatik Enstitüsü

 • Bilişim Sistemleri M.S. (1,2)  Ph.D
 • Bilişsel Bilimler M.S. (1)  Ph.D
 • Biyoenformatik M.S. (1)
 • Internet Üzerinden Bilişim M.S. (3)
 • İş Yaşamı Temelli Öğrenme M.S. (3)
  (ODTÜ – MiddleSex Çift Diploma Programı)
 • Modelleme ve Simulasyon M.S. (3)
 • Oyun Teknolojileri M.S. (1)
 • Sağlık Bilişimi M.S. (1,2)  Ph.D
 • Siber Güvenlik M.S. (1,2)
 • Yazılım Yönetimi M.S. (3)

Uygulamalı Matematik Enstitüsü

 • Aktüerya Bilimleri M.S. (1,2)
 • Bilimsel Hesaplama M.S. (1,2)  Ph.D
 • Finansal Matematik M.S. (1,2)  Ph.D
 • Kriptografi M.S. (1,2)  Ph.D

 

 

Share