MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER

Atatürk Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Pedagojik Formasyon Birimi
 • OÖE Uygulama Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

 

 • Klinik Bilimleri
 • Temel Tıp Bilimleri

 

Eczacılık Fakültesi

 • Eczacılık Meslek Bilimleri
 • Eczacılık Teknolojisi
 • Temel Eczacılık Bilimleri

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 • Alman Dili Edebiyatı
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Biyoloji
 • Coğrafya
 • Fizik
 • İstatistik
 • Kimya
 • Matematik
 • Mütercim-Tercümanlık (Almanca )
 • Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
 • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Sanat Tarihi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Canlandırma Film
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Fotoğraf
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Grafik
 • Heykel
 • İç Mimarlık
 • Müzik
 • Resim
 • Seramik ve Cam
 • Film Tasarımı
 • Tekstil
 • Temel Eğitim

Hukuk Fakültesi

 • Hukuk

İktisat Fakültesi

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Ekonometri Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • İngilizce İktisat Bölümü
 • Maliye Bölümü

İlahiyat Fakültesi

 • Temel İslam Bilimleri
 • Felsefe ve Din Bilimleri
 • İslam Tarihi ve Sanatları
 • İlköğr. Din Kült. ve Ahlak Bil. Öğr.

İletişim Fakültesi

 • Gazetecilik
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Radyo Televizyon ve Sinema

İşletme Fakültesi

 • Almanca İşletme Enformatiği Bölümü
 • Almanca İşletme Bölümü
 • İngilizce İşletme Bölümü
 • İşletme Bölümü

Mühendislik Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Metalurji Malzeme Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Hemşirelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Temel Sağlık Bilimleri Bölümü

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yerel Yönetimler

Spor Bilimleri Fakültesi

 • Antrenörlük Eğitimi
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Spor Yöneticiliği

Teknoloji Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

 • Anatomi
 • Biyofizik
 • Biyoistatistik
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıp Tarihi ve Etik
 • Fizyoloji
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıp Eğitimi
 • İmmünoloji

Dahili Tıp Bilimleri

 • Acil Tıp
 • Adli Tıp
 • Aile Hekimliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Göğüs Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • İç Hastalıklar
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Nöroloji
 • Nükleer Tıp
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Radyoloji
 • Tıbbi Genetik

Cerrahi Tıp Bilimleri

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Göz Hastalıkları
 • Kalp ve Damar Cerahisi
 • Göğüs Cerahisi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Tıbbi Patoloji
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Üroloji

ENSTİTÜLER

Avrupa Birliği Enstitüsü

 • AB Hukuku ABD.
 • AB Siyaseti ve Ulus. İliş. ABD.
 • AB İktisadı ABD

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları

 • Bankacılık Anabilim Dalı (tezli-tezsiz)
 • Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı (tezli-tezsiz)
 • İslami Bankacılık ve Finans (tezli-tezsiz)
 • Sigortacılık Anabilim Dalı (tezli-tezsiz)
 • Aktüerya Anabilim Dalı (tezli-tezsiz)

Doktora Programları

 • Bankacılık
 • Sermaye Piyasası ve Borsa
 • Sigortacılık

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 1. Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
 3. Eğitim Programları ve Öğretimi

 

 • Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
 1. Müzik Öğretmenliği
 2. Resim-İş Öğretmenliği  

 

 • İlköğretim Ana Bilim Dalı
 1. Okul Öncesi Öğretmenliği
 2. Sınıf Öğretmenliği
 3. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 

 • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
 1. Fizik Öğretmenliği  
 2. Matematik Öğretmenliği
 3. Kimya Öğretmenliği

 

 • Türkçe Öğretmenliği  Ana Bilim Dalı
 1. Türkçe Öğretmenliği  

 

 • Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
 1. İngilizce Öğretmenliği
 2. Almanca Öğretmenliği
 3. Fransızca Öğretmenliği

 

 •  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

 •  Özel Eğitim AnaBilim Dalı
 1. Zihin Engelliler Öğretmenliği

 

 •  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 1. Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 

Doktora Programları

 • Eğitim Bilimleri AnaBilim Dalı
 1. Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 • Güzel Sanatlar Eğitimi AnaBilim Dalı
 1. Müzik Öğretmenliği
 2. Resim-İş Öğretmenliği

 

 • İlköğretim AnaBilim Dalı
 1. Fen Bilgisi Öğretmenliği
 2. Okul Öncesi Öğretmenliği
 3. Sınıf Öğretmenliği
 4. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 5. İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 

 • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi AnaBilim Dalı
 1. Fizik Öğretmenliği
 2. Biyoloji Öğretmenliği
 3. Kimya Öğretmenliği

 

 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi AnaBilim Dalı
 1. Coğrafya Öğretmenliği
 2. Tarih Öğretmenliği
 • Türkçe Eğitimi AnaBilim Dalı
 1. Türkçe Öğretmenliği

 

Yabancı Diller Eğitimi AnaBilim Dalı

 1. Fransızca Öğretmenliği

 

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi AnaBilim Dalı
 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AnaBilim Dalı
 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doktora Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Basım Teknolojileri
 • Bilgisayar Mühendisliği   (Türkçe/İngilizce)
 • Biyoloji
 • Biyomühendislik   (İngilizce)
 • Çevre Bilimleri
 • Çevre Mühendisliği   (İngilizce)
 • Elektrik Eğitimi
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe/İngilizce)
 • Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi
 • Endüstri Mühendisliği   (İngilizce)
 • Fizik   (İngilizce)
 • İstatistik
 • İş Güvenliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği   (İngilizce)
 • Makine Eğitimi
 • Makine Mühendisliği (Türkçe/İngilizce)
 • Matbaa Eğitimi
 • Matematik
 • Mekatronik
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metal Eğitimi
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  (Türkçe/İngilizce)
 • Mühendislik Yönetimi   (İngilizce)
 • Su Ürünleri
 • Teknoloji Eğitimi
 • Tekstil Eğitimi
 • Tekstil Mühendisliği

Gastroenteroloji Enstitüsü

 • Endoskopik Uygulama
 • Gastrointestinal Motilite
 • Gastrointestinal Moleküler Genetik & Viral Hepatitler
 • Viral Hepatitler
 • FibroScan Uygulama

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • Endüstri Ürünleri Tasarımı ASD
 • Grafik ASD
 • Müzik ASD
 • Resim ASD
 • Heykel ASD
 • Seramik-Cam ASD
 • Fotoğraf ASD
 • Tekstil ASD
 • İç Mimarlık ASD
 • Film Tasarımı ASD
 • Geleneksel Türk Sanatları ASD

Nörolojik Bilimler Enstitüsü

 

 • Algoloji
 • Anestezi & Reanimasyon
 • Diyetisyen
 • Nöroşirurji Uygulama
 • Patoloji Laboratuvar
 • Nöropsikiyatri
 • Nörofizyolojik Uygulama
 • Röntgen
 • Gamma Knife
 • Hemşirelik Hizmeti
 • MR
 • Merkez Laboratuvar
 • Moleküler Araştırma Laboratuvarı
 • Eczane
 • Yardımcı Personel
 • Teknik Servis
 • Dokümantasyon
 • Ulaştırma

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora  Programları

 

 • Ort. Coğrafyası ve Jeopolitiği ABD
 • Ort. Ekonomi Politiği ABD
 • Ort. Siyasi Tarihi ve Uls. İliş. ABD
 • Ort. Sosyolojisi ve Ant. ABD
 • Ort. Ülkeleri Hukuk Sistemleri ABD

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Türkçe Yüksek Lisans ve Doktora  Programları

 • Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Programı

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Doktora Programı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Lisans Dereceli Doktora Programı

Endodonti Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Endodonti Anabilim Dalı

Endodonti Doktora Programı

 

 • Ortodonti Anabilim Dalı

Ortodonti Yüksek Lisans Programı

Ortodonti Doktora Programı

Ortodonti Lisans Dereceli Doktora

 

 • Ağız-Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı

Ağız-Diş-Çene Radyoloji Doktora Programı

Ağız-Diş-Çene Radyoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Pedodonti Anabilim Dalı

Pedodonti Doktora Programı

Pedodonti Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontoloji Doktora Programı

Periodontoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı

Oral Biyoloji Yüksek Lisans Programı

 

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı

Analitik Kimya Doktora Programı

 

 • Biyokimya (Ecz)  Anabilim Dalı

Biyokimya Yüksek Lisans Programı

Biyokimya Doktora Programı

Beslenme ve Biyokimyası Yüksek Lisans Programı

 

 • Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji Doktora Programı

Farmakoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

Psikofarmakoloji Yüksek Lisans Programı

 

 • Klinik Farmasi Anabilim Dalı

Klinik Farmasi  I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmasi  I.Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmasi  II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmasi  Doktora Programı

Klinik Farmasi  Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmakognozi Yüksek Lisans Programı

Farmakognozi Doktora Programı

 

 • Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programı

 

 • Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Botanik Doktora Programı

 

 • Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Kimya I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Kimya II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Kimya Doktora Programı

Farmasötik Kimya Lisans Dereceli Doktora Programı

İlaç Metabolizması Yüksek Lisans Programı

 

 • Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Mikrobiyoloji Doktora Programı

 

 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Teknoloji Doktora Programı

Farmasötik Teknoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı

 

 • Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı

Farmakogenetik ve İlaç Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı

Farmasötik Toksikoloji Lisans Dereceli Doktora  Programı

 

 • Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Genel Kimya Yüksek Lisans Programı

 

 • Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Doktora Programı

 

 • Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Yüksek Lisans Programı

Anatomi Doktora Programı

 

 • Biyokimya  (Tıp) Anabilim Dalı

Biyokimya Yüksek Lisans Programı

Biyokimya Doktora Programı

 

 • Biyofizik Anabilim Dalı

Biyofizik Yüksek Lisans Programı

Biyofizik Doktora Programı

 

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Alerji-İmmunoloji Yüksek Lisans Programı

Alerji-İmmunoloji Doktora Programı

 

 • Deontoloji Anabilim Dalı

Deontoloji Yüksek Lisans Programı

Deontoloji Doktora Programı

 

 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji Doktora Programı

Klinik Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmakoloji II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 • Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı

Fizyoloji Doktora Programı

Nörofizyoloji Yüksek Lisans Programı

Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı

Spor Fizyolojisi I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Spor Fizyolojisi II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ortopedik Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programı

Nörolojik Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

 

 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı

Halk Sağlığı Doktora Programı

 

 • Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans Programı

Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı

 

 • İmmünoloji Anabilim Dalı

İmmunoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

İmmunoloji Doktora Programı

İmmunoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

 

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (Perfüzyon Teknikler)

 

 • Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı

 

 • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı

Mikrobiyoloji Doktora Programı

 

 • Nöroloji Anabilim Dalı

Elektrofizyoloji ve Epileptoloji Yüksek Lisans Programı

Hareket Bozuklukları Yüksek Lisans Programı

 

 • Nöroşirurji Anabilim Dalı

Mikronöroşirurji Doktora Programı

 

 • Patoloji Anabilim Dalı

Histokimya Yüksek Lisans Programı

Sitoteknoloji Yüksek Lisans Programı

 

 • Radyoloji Anabilim Dalı

Temel Radyoloji Yüksek Lisans Programı

 

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Programı

 

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı

 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi Doktora Programı

 

 • Biyoistatistik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı

 

 • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor  I. Eğitim Tezli  Yüksek Lisans Programı

Beden Eğitimi ve Spor II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

Spor Sağlık Bilimleri   I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Spor Sağlık Bilimleri  II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Spor Sağlık Bilimleri  Doktora Programı

Spor Yönetimi Bilimleri  I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Spor Yönetimi Bilimleri  II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Spor Yönetimi Bilimleri  Doktora Programı

Hareket ve Antreman Bilimleri I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hareket ve Antreman Bilimleri II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hareket ve Antreman Bilimleri Doktora Programı

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sporda Bilişim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Sporda Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Adli Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Ameliyathane Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Acil Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Endoskopi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

 

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Yeni Doğan Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

 

 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

 

 • Ebelik Anabilim Dalı

Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı

 

 • Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Hemşirelik Esasları I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Esasları II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Esasları Doktora Programı

 

 • İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

İç Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

 

 • Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı

 

 • Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Hemşirelikte Yönetim I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelikte Yönetim II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 • Hemşirelikte Öğretim  Anabilim Dalı

Hemşirelik Eğitimi Yüksek Lisans Programı

 

 • Hemşirelik Anabilim Dalı

Hemşirelik I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Doktora Programı

 

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans Programı

 

 • Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Hastane İşletmeciliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hastane İşletmeciliği I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hastane İşletmeciliği II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hastane İşletmeciliği Doktora Programı

 • Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 

Beslenme ve Diyetetik I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Sağlık Yönetimi I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi Doktora Programı

 

 • Gastroenteroloji Anabilim Dalı

Viral Hepatitler Yüksek Lisans Programı

Sindirim Sistemi Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı

 

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Perfüzyon Teknikler Yükses Lisans Programı

 • Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı

Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans Programı

Nörohistokimya Yüksek Lisans Programı

Nörofarmakoloji Yüksek Lisans Programı

Işın Cerrahisi (Radyoşirurji) Yüksek Lisans Programı

Sinir Bilimleri Doktora Programı

İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora  Programları

 • Ortodonti Anabilim Dalı

Orthodontics MSc Program

 

 • Pedodonti Anabilim Dalı

Oral Health Care in Special Needs-Medically Compromised Children MSc Program

 

 • Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontology MSc Program

 

 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prosthodontics MSc Program

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Tarih

Eskiçağ Tarihi

 • Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

 • Coğrafiya

Coğrafiya

 • Sosyoloji

Sosyoloji

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

İş Hukuku ve Sosyal Gövenlik Hukuku

 • İktisat

İktisat Politikası

İktisat Teorisi

Uluslararası İktisat

İktisat Tarihi

Finansal İktisat

Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyümü

İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi

 • İktisat (İng)

İktisat (İng)

 • Maliye

Maliye Teorisi

Mali İktisat

Mali Hukuk

 • Ekonometri

Ekonometri

Yöneylem Araştırması

İstatistik

Finansal Ekonometri

Sosyal Araştırmalarda İstatistik

 • İşletme

Mühasebe Finansman

Pazarlama

 • Enformatika (ALM)

İŞLETME ENFORMATİĞİ (ALM) İşletme Enformatiği (Alm)

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (ingilizce)

 • Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Politik Ekonomi

 • Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Siyaset ve Sosyal Bilimler (FRN)

 • Yerel Yönetimler

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim

Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Politikası

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları

 • Özel Hukuk

Özel Hukuk

Uygulamalı Ticaret Hukuku

 • Kamu Hukuku

Kamu Hukuku

Sağlık Hukuku

 • Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Hadis

Kelam

İslam Hukuku

İslam Mezhepleri Tarihi

Tasavvuf

Arap Dili ve Belegatı

KUR’AN-I KERİM Okuma ve Kıraat İlmi

Temel İslam Bilimleri (ARAPÇA)

 • İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk – İslam Edebiyatı

Türk Din Musikisi

 • Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Din Sosyolojisi

İslam Felsefesi

Dinler Tarihi

 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğr.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğr.

 • Gazetecilik

Gazetecilik

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Bilişim

Yayıncılık Yönetimi

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Reklamcılık ve Tanıtım

Kişilerarası İletişim

 • Radyo TV ve Sinema

Radyo TV

İletişim Bilimleri

Sinema

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi AbD
 • Bilgi ve Belge Yönetimi AbD
 • Balkan Dil ve Kültürleri AbD*
 • Kafkas Dil ve Kültürleri AbD*
 • Asya Dil ve Kültürleri AbD*
 • Akdeniz Ülkeleri Dil ve Kültürleri AbD*
 • Slav Dil ve Kültürleri AbD*
 • Ortadoğu Dil ve Kültürleri AbD*
 • Türk Dili ve Edebiyatı AbD
 • Türk Dünyası Coğrafyası AbD
 • Türk Sanatı AbD
 • Türk Tarihi AbD

 

 

Share